Akım Gözlem İstasyonu

Akım Gözlem İstasyonu

Akım gözlem istasyonu agi , kurulum aşaması öncesinde,

  • Yapılması gereken hazırlıklar ve altyapı çalışmaları nelerdir?
  • Nelere dikkat edilmelidir?

Bu ve bunun gibi sorulara verilecek cevaplar, ileride çıkabilecek bir çok problemin önüne geçilmesini sağlayacaktır.  Örneğin tabanda olması gereken betonlamanın yapılmaması, zamanla akarsu zemininde oluşabilecek değişimlerde, sorunlu ölçümlere neden olabilmektedir. Bunun için altta belirtilen özelliklere uygun olarak taban betonlaması fazlasıyla önem arz eden bir konudur. Bu konuyla beraber gsm modem ile oluşturulacak iletişim alt yapısı da fazlasıyla önem taşımaktadır.

AKIM GÖZLEM İSTASYONU AGİ, KURULUM AŞAMASI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER,

Akım gözlem istasyonu agi, özellikle regülatörün çıkışı, agi kurulacağı kesitte akarsunun tabanı kesinlikle beton kaplanmalıdır. Boy kesit olarak bakıldığında ise AGİ tam ortaya hizalanmalı ve beton kaplamanın toplam uzunluğu 5 metre olmalıdır.

Regülatörden bırakılacak can suyunun istasyon üzerinde ölçülebilmesi için trapez bir kanal oluşturulup, suyun bu kanala yönlenmesi içinde dere yatağına minimum % 2 olarak enine eğim verilmelidir. Trapez kanalın boy kesit olarak eğimin fazla olması durumunda suyun hızının düşürülüp, akışın uniform hala gelmesinin sağlanması için AGİ’ nin Mansap kısmına enine olacak şekilde eşik yapısı yapılmalıdır.

AGİ istasyonun borusu ile ulaşım köprüsü sağlam bir zemine ya da kütle betona sabitlenmesi gerekir. Betonlar şeve saplanıp, akarsu yatağına akışa engel olacak şekilde çıkış oluşturmamalıdır.

Akarsu şevleri ilerleyen zamanda değişmeyecek bir şekilde ıslah edilmiş olmalıdır. Şev’ ler taş tahkimat ya da beton kaplama ile korunmalıdır.

İstayonlar elektronik limnigraflı ve tercihen ultrasonic ölçüm altyapılı oluşturulmalı ve Direk GSM Modem Ya da GSM alt yapısında sorunlar olması durumunda, Siyad Sistem üretimi ola,n RF Aktarmalı GSM Modem ile DSİ yapısına entegre edilmelidir.

Akım Gözlem İstasyonu tip kesitleri, akarsuyun ve arazinin durumuna farklı şekillerde boyutlandırılmasına sebep olabilmektedir.

Akım Gözlem İstasyonu inşaat işine başlama öncesinde, kurulacak agi istasyon yeri, elektronik cihaz altyapıları (limnigraf, gsm modem) ile yardımcı olarak kullanılan teçhizatlar konusunda, AGİ kurulacak bölgenin, DSİ Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü, rasatlar Başmühendisliğinden tekrar görüş alınmalıdır.

akım-gozlem-istasyonu-agi (docx)

akım-gozlem-istasyonu-agi (pdf)

Akım gözlem istasyonu

Akım gözlem istasyonu Resim 1

Akım gözlem istasyonu

Akım gözlem istasyonu Resim 2

 

 

 

Akım gözlem istasyonu

Akım gözlem istasyonu Resim 3

 

 

Comments

Comments are closed.

Language »
WhatsApp chat